Vyučujúce:

Mgr. Eva Kardošová, Dana Šestáková

Zoznam detí:

1. Antolová Hana
2. Báleková Viktória
3. Bernát Filip
4. Daniš Tomáš
5. Gubáňová Liliana
6. Horniak Šimon
7. Horváthová Natália
8. Hricková Nela
9. Juríková Andrea
10. Kohútová Nela
11. Krajčíková Ema
12. Krausková Vanda
13. Lošonci Sebastián
14. Marková Eliška
15. Matiašková Nataly
16. Mendelová Zuzana
17. Mlynarczyk Mathias Piotrek
18. Osvaldová Sophia
19. Súľovský Ondrej
20. Šulo Milan
21. Vnučková Lea
22. Žáková Adela

Vyučujúce:

Daniela Čuláková, Viola Iskrová

Zoznam detí:

1. Alaxová Adriána
2. Antoni Nikolas
3. Bačinská Emma
4. Bakus Adam
5 Cmarková Sofia
6 Dubec Trevon
7 Dudková Leonie
8. Ergang Branislav
9. Gubek Branislav
10 Hlavandová Viktória
11. Kmeťko Nicolas
12 Kohútová Lucia
13. Kohárová Elis Anna
14 Mandev Daniel
15. Pálešová Viktória
16. Petráš Samuel
17. Sokol Stanley Martin
18. Šomšáková Tamara
19. Tonhauser Alex
20. Urbanová Olívia
21. Zelenický Filip
22. Lucas Lalik

Vyučujúce:

Silvia Vrecková, Eva Fojtíková

Zoznam detí:

1. Adamovič Teo
2. Bližniak Samuel
3. Brnová Michaela
4. Ergang Šimon
5. Fakáčová Melánia
6. Krupová Melanie
7. Kurucová Vanesa
8. Mních Adam
9. Nikmon Dominik
10. Obert Markus
11. Okres Samuel
12. Plechlo Sebastián
13. Rásóvá Klaudia
14. Ryban Karol
15. Slabejová Dominika
16. Smatanová Alena
17. Sobeková Hana
18. Štefan Lukas
19. Šulek Richard
20. Žilová Natália
21. Horváthová Sára

Vyučujúce:

Eva Krahulcová, Monika Smatanová

Zoznam detí:

1. Alaxová Terézia
2. Balážová Liliana
3. Daumer Damián
4. Duchovič Radovan
5. Fischer Martin
6. Gibas Matyas
7. Hancko Adam
8. Hlavandová Lenka
9.
10. Kochan Nikolas
11. Kozáková Tamara
12. Krausová Valentína
13. Marková Lucia
14. Mažári Tomáš
15. Némethová Stela
16. Novodomská Terézia
17. Petrášová Vanesa
18. Píš Radoslav
19. Repková Dorota
20. Zungovská Nikola
21. Žilová Natália

Vyučujúce:

Eva Hancková, Jana Galková

Zoznam detí: 

1. Besedová Zoe
2. Cebák Benjamín
3. Dobrotka Matias
4. Dubec Darian
5. Földeši Oliver
6. Hazuchová Katarína
7. Kozák Tomáš
8. Majdan Leo
9. Medlen Matúš
10. Mešina Kristian
11. Mojžiš Zara
12. Novodomská Nina
13. Palkovič Matúš
14. Pokorná Kristína
15. Repková Rebeka
16. Stančeková Lenka
17. Šípková Nina
18. Šturcel Matúš
19. Škorvanová Elissa

Vyučujúce:

Jarmila Juhanová, Anna Pánisová

Zoznam detí:

1. Adamec Jakub
2. Fiamčíková Abigail
3. Gočálová Natália
4. Habarová Michaela
5. Kalinay Alica
6. Kušniarová Soňa
7. Kuzmány Lukáš
8. Levek Timon
9. Likavčanová Sabína
10. Macháčová Stela
11. Mendel Patrik
12. Nikodémus Lukáš
13. Perniš Oliver
14. Pernišová Eliška
15. Ryban Andrej
16. Rybár Peter
17. Sokol Dávid
18. Štefániková Matilda
19. Krajčírová Anita