Učebné osnovy

Názov obsahového celku  Téma týždňa Zameranie
Naša materská školanasa-ms Vitajte v materskej škole Pre lepšiu pozornosť prijatiu detí po prázdninách
Moja rodina Pre porozumenie a chápanie štruktúry rodiny
Kto pre nás pracuje Pre porozumenie a chápanie štruktúry a funkcie MŠ
Ráno, obed, večer Pre získanie prvých časových kompetencií
V zdravom tele zdravý duchv-zdravom-tele-zdravy-duch Objavovanie svojho tela Pre získanie uvedomenia si hodnoty tela a ochrany  vlastného zdravia
Hygienické potreby Pre výchovu k správnym hygienickým návykom
Ovocie Pre výchovu k zdravým stravovacím návykom
Zelenina Pre výchovu k zdravým stravovacím návykom
Jeseň v prírodejesen-v-prirode Prišla jeseň Pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody
Neživá príroda Pre bádanie a objavovanie poznatkov o neživej prírode
Stromy a ich premena Na stimulovanie poznávania okolitej prírody
Papierový a drevený svet Pre bádanie a objavovanie poznatkov
Prichádzajú Vianoce
prichadzaju-vianoce
Mikuláš Pre pocítenie dňa sviatku
Vianočné zvyky a tradície Pre skvalitnenie sociálnych vzťahov – uvedomenie si spolupatričnosti
Varíme, pečieme Pre poznanie všeobecne prijímaných hodnôt
Vianoce u nás doma Pre spolucítenie dňa sviatku, ľudových tradícií a zvykov v rodine
Zimné radovánkyzimne-radovanky Zima v prírode Pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody
Vtáky v zime Pre pochopenie a rozvíjanie vzťahu k živej prírode a utváranie základov environmentálneho vedomia, cítenia a konania
Zvieratá v zime Pre pochopenie a rozvíjanie vzťahu k živej prírode a utváranie základov environmentálneho vedomia, cítenia a konania
Zimné športy Na podporovanie zdravého životného štýlu pri realizovaní roznych športov
Zabávame sa
zabavame-sa
Hry s tvarmi a farbami Pre uvedomelé bádanie vlastnej kreatívnej a imaginárnej kapacity
Karneval Pre spolužitie s ostatnými, všeobecná skúsenosť hry a kreativity
Malí muzikanti Pre stimulovanie zvedavosti a záujmuo hudbu
V  divadle Pre získanie správnych kultúrnych návykov
Žijeme na planéte Zem
 zijeme-na-planete-zem
V knižnici

V ríši rozprávok

Pre stimulovanie zvedavosti a záujmu detí o knihy
Pre podnecovanie fantázie a kreatívne vyjadrovanie reálnych a fiktívnych situácií
Dopravné prostriedky Pre výchovu k dopravnej disciplíne
Semafor Pre výchovu k dopravnej disciplíne
Žijeme na planéte Zem Pre stimulovanie zvedavosti detí o našej Zemi
Prichádza jarprichadza jar Jar – prebúdzanie prírody Pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody
Jarné kvety Na objavovanie a poznávanie prírodného prostredia
Jarné sviatky

Tešíme sa do školy

Pre spolucítenie dňa sviatku, ľudových tradícií

Pre porozumenie a chápanie štruktúry a funkcie ZŠ

Žijú okolo nás
ziju-okolo-nas
Mesto- dedina Prievidza – Slovensko
Pre porozumenie a chápanie rozdielov medzi mestom a dedinou Pre cesty skúmania našej vlasti
Moja mama Pre získanie uvedomenia si hodnôt vlastnej rodiny
Na dvore Pre stimulovanie zvedavosti a záujmu o život domácich zvierat a mláďat
Pri potoku, pri vode K objavovaniu prírodného prostredia pri vode
Veselé deti
vesele-deti
Oslavujeme MDD Pre pedagogické podporovanie vzájomného kooperovania medzi deťmi
Prišlo leto Pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody
Hmyz K objavovaniu prírodného prostredia, v ktorom žije hmyz
ZOO, exotické zvieratá

 

Tešíme sa na prázdniny

 

K objavovaniu exotického prostredia, v ktorom žijú exotické zvieratá
Pre príjemné strávenie posledných dní v MŠ a pripravovanie sa na prázdniny
 Rozširujúce témy
 sportova-olympiada Na stavbe Pre stimulovanie zvedavosti detí a záujmu o prácu dospelých
Chystáme sa na športovú olympiádu Na podporovanie zdravého životného štýlu pri realizovaní rôznych druhov športov