MY SME MALÉ DETIČKY, CHODÍME DO ŠKOLIČKY.

UČÍME SA POZNAŤ ZNAČKY, POUKLADAŤ PEKNE HRAČKY.

KAŽDÝ Z NÁS MÁ ŠKÔLKU RÁD, NEMUSÍME SA JEJ BÁŤ.

Deti v materskej škole dodržujú určité pravidlá :

 • sme zdvorilí, vieme poďakovať a pozdraviť
 • pekne sa k sebe správame
 • sme kamaráti, spolupracujeme
 • delíme sa o hračky
 • vieme požiadať druhých o pomoc
 • zo škôlky neberieme žiadne hračky
 • keď niekto rozpráva, ostatní počúvajú
 • veci si ukladáme do svojej skrinky
 • dodržiavame hygienu
 • v spálni sme potichu, aby sme si oddýchli
 • snažíme sa dokončiť začatú prácu
 • dbáme na čistotu a poriadok
 • spoznávame nové veci„ ŽIADAME RODIČOV, KORÍ V JÚNI 2020 NECHODILI DO MŠ, ABY SI VYPÍSALI ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKOV ZA STRAVU A PRINIESLI JU DO 26.6.2020 DO MŠ " ŽIADOSŤ JE V KOLONKE << " NA STIAHNUTIE " >>

 << POPLATKY NA PRÁZDNINY >>   Platia sa na tie isté účty ako počas školského roka viac info v kolonke << " O ŠKOLE " -  " POPLATKY " >>

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE OD 1.09.2020 SA MENÍ VARIABILNÝ SYMBOL DIEŤAŤA NA STRAVU : ČÍSLO, ZAČÍNAJÚCE NA 61 SA MENÍ NA ČÍSLO 63, OSTATNÉ ČÍSLICE OSTÁVAJÚ NEZMENENÉ !

<< PRÁZDNINY 2020 : INFO V KOLONKE " O ŠKOLE " >>

OZNAM K ZÁPISU DETÍ DO MŠ - ŽIADAME RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ, ABY POSTUPNE DORUČILI RIADITEĽKE MŠ CHÝBAJÚCE DOKUMENTY K PRIHLÁŠKE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE - BLIŽŠIE INFO V KOLONKE << "ZÁPIS DO MŠ" >>

<< INFORMÁCIE PRE RODIČOV - ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ NÁJDETE V KOLONKE ZÁPIS DO ŠKOLY >>