Učebné osnovy

Názov obsahového celku  Téma týždňa Zameranie
Naša materská školanasa-ms Vitajte v materskej škole Pre lepšiu pozornosť prijatiu detí po prázdninách
Moja rodina Pre porozumenie a chápanie štruktúry rodiny
Kto pre nás pracuje Pre porozumenie a chápanie štruktúry a funkcie MŠ
Ráno, obed, večer Pre získanie prvých časových kompetencií
V zdravom tele zdravý duchv-zdravom-tele-zdravy-duch Objavovanie svojho tela Pre získanie uvedomenia si hodnoty tela a ochrany  vlastného zdravia
Hygienické potreby Pre výchovu k správnym hygienickým návykom
Ovocie Pre výchovu k zdravým stravovacím návykom
Zelenina Pre výchovu k zdravým stravovacím návykom
Jeseň v prírodejesen-v-prirode Prišla jeseň Pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody
Neživá príroda Pre bádanie a objavovanie poznatkov o neživej prírode
Stromy a ich premena Na stimulovanie poznávania okolitej prírody
Papierový a drevený svet Pre bádanie a objavovanie poznatkov
Prichádzajú Vianoce
prichadzaju-vianoce
Mikuláš Pre pocítenie dňa sviatku
Prichádzajú Vianoce Pre poznanie schopnosti prijímať hodnoty – solidarita a priateľstvo
Varíme, pečieme Pre poznanie všeobecne prijímaných hodnôt
Vianoce u nás doma Pre spolucítenie dňa sviatku, ľudových tradícií a zvykov v rodine
Zimné radovánkyzimne-radovanky Zima v prírode Pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody
Vtáky v zime Pre pochopenie a rozvíjanie vzťahu k živej prírode a utváranie základov environmentálneho vedomia, cítenia a konania
Lesné zvieratá Pre pochopenie a rozvíjanie vzťahu k živej prírode a utváranie základov environmentálneho vedomia, cítenia a konania
Tešíme sa do školyZima v rozprávke Pre porozumenie a chápanie štruktúry a funkcie základnej školyPre stimulovanie zvedavosti detí o literárnu tvorbu
Zabávame sa
zabavame-sa
Hry s tvarmi a farbami Pre uvedomelé bádanie vlastnej kreatívnej a imaginárnej kapacity
Karneval Pre spolužitie s ostatnými, všeobecná skúsenosť hry a kreativity
Malí muzikanti Pre stimulovanie zvedavosti a záujmuo hudbu
V bábkovom divadle Pre získanie správnych kultúrnych návykov
Žijeme na planéte Zem
 zijeme-na-planete-zem
V knižnici Pre stimulovanie zvedavosti a záujmu detí o knihy
Dopravné prostriedky Pre výchovu k dopravnej disciplíne
Semafor Pre výchovu k dopravnej disciplíne
Žijeme na planéte Zem Pre stimulovanie zvedavosti detí o našej Zemi
Mesto- dedinaPrievidza – Slovensko Pre porozumenie a chápanie rozdielov medzi mestom a dedinouPre cesty skúmania našej vlasti
Prichádza jarprichadza jar Jar – prebúdzanie prírody Pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody
Jarné kvety Na objavovanie a poznávanie prírodného prostredia
Jarné sviatky Pre spolucítenie dňa sviatku, ľudových tradícií
Žijú okolo nás
ziju-okolo-nas
Hmyz K objavovaniu prírodného prostredia, v ktorom žije hmyz
Moja mama Pre získanie uvedomenia si hodnôt vlastnej rodiny
Na dvore Pre stimulovanie zvedavosti a záujmu o život domácich zvierat a mláďat
Pri potoku, pri vode K objavovaniu prírodného prostredia pri vode
ZOO, exotické zvieratá K objavovaniu exotického prostredia, v ktorom žijú exotické zvieratá
Veselé deti
vesele-deti
Oslavujeme MDD Pre pedagogické podporovanie vzájomného kooperovania medzi deťmi
Leto Pre rozvoj kapacity vnímania konštantných rytmov prírody
More – Kvapka cestovateľka Pre bádanie a objavovanie poznatkov o prírodných javoch
Krásne prežitie prázdnin Pre príjemné strávenie posledných dní v MŠ a pripravovanie sa na prázdniny
 Rozširujúce témy
 sportova-olympiada Na stavbe Pre stimulovanie zvedavosti detí a záujmu o prácu dospelých
Chystáme sa na športovú olympiádu Na podporovanie zdravého životného štýlu pri realizovaní rôznych druhov športov