Vyhlásenie-2%  

 

MILÍ    RODIČIA,

Rodičovské združenie pri našej materskej škole je prijímateľom sumy do výšky 2 % zaplatenej dane.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať svoje  2 % pre detičky našej materskej školy, poskytujeme Vám údaje :

Obchodné meno:  Rodičovské združenie pri MŠ - J. Matušku

Sídlo :  Prievidza

Právna forma : Občianske združenie

IČO   : 17319617/ 0439   

Potrebné tlačivá Vám poskytneme v triedach MŠ.

                                             ĎAKUJEME   ZA   VAŠE   DETI.