Vyhlásenie-2%  

V prípade, že sa rozhodnete prispieť pre naše deti, poskytujeme Vám údaje :

Obchodné meno, názov : Rodičovské združenie pri materskej škole
Sídlo, ulica : Janka Matušku 759/1
Obec : Prievidza, 971 01
Právna forma : občianske združenie
ičo : 17319617/0439